Politica de confidențialitate

Prin apăsarea butonului TRIMITE, UTILIZATORUL își dă acordul EXPRES ca încorporarea într-un fișier deținut de Hotel CH București a datelor personale furnizate să fie tratată în următorul scop: să răspundă solicitărilor dumneavoastră de informații, sugestii și/sau comentarii, gestionarea rezervărilor și/sau managementul programelor de fidelizare a clienților.

Legitimitatea prelucrării datelor cu caracter personal se bazează pe consimțământul părții interesate. Completarea câmpurilor marcate cu asterisc (*) este obligatorie pentru prestarea serviciului. În caz contrar, nu putem răspunde solicitărilor dumneavoastră. Datele furnizate vor fi păstrate pe durata prestării serviciilor și, odată finalizate, în termenele de prescripție prevăzute de lege.

Utilizatorul poate formula plângeri care decurg din prelucrarea datelor sale personale în fața Autorității pentru Protecția Datelor (www.agpd.es). Utilizatorul își poate exercita drepturile de accesare, rectificare și anulare a datelor sau se poate opune prelucrării acestora, în condițiile legii. De asemenea, este recunoscut dreptul la portabilitatea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, puteti scrie CH București Hotel, situat pe B-dul Mircea Voda, numărul 21, cod poștal 030662, București, ROMÂNIA, atașând copia unui act de identitate oficial.